مبدأ:
مقصد:
تاریخ سفر:
خدمات الکترونیکی
شرکت تعاونی کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم
( خرید بلیت تردد دریایی )
#در_خانه_بمانیم
از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید.
با هر بار بیرون رفتن از خانه مخصوصاً به اماکن عمومی، خطر ابتلا به ویروس كرونا را در خود و دیگران افزایش میدهیم.